Spojte sa s nami

Ktorú možnosť preferujete?

+421 949 240675

Telefonicky

Whatsapp

Rýchla správa

MEssenger

Cez facebook

info@penzionzet.sk

Old school 😉

Špeciálne ustanovenie

 Všetky doleuvedené pravidlá a podmienky je možné zmeniť na základe vzájomnej dohody. Našou snahou nie je hostí obmedzovať, ale vychádzať im v ústrety v maximálnej možnej miere, pokiaľ to situácia dovoľuje. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás. Ďakujeme.
 

Rezervácia pobytu

Pobyt je možné rezervovať v reálnom čase priamo na našich stránkach alebo telefonicky. Po zadaní objednávky prostredníctvom online rezervačného systému budete mailom informovaný o Vašej rezervácii a ďalšom postupe.

Stornovanie rezervácie

V prípade storna rezervácie uprednostňujeme istú mieru kompromisu formou tzv. kreditu t.j. neuplatňujeme si storno poplatok podľa podmienok uvedených nižšie. V prípade, že o to hosť požiadá, na plnu sumu zálohovej platby vystavíme poukážku, ktorú može využiť na pobyt u nás v nadchádzajucich 12 mesiacoch. Tákto vystavená poukážka je prenosná a nie je teda viazaná na konkrétne meno hosťa.

Prehľad storno poplatkov:
Výška storno poplatku je závislá od toho, ako dlho pred začiatkom Vášho pobytu dôjde k zrušeniu rezervácie:


  • viac ako 14 dní pred začiatkom pobytu:  zdarma

  • menej ako 14 dni pred príchodom (vrátane): plná výška zálohy t.j. cena prvej noci pobytu

  • predčasné ukončenie pobytu: 80% z ceny ostávajucích dní, ak nie je dohodnuté inak

Príchod a odchod


  • Čas príchodu – po 14:00 v deň začatia pobytu

  • Čas odchodu – do 10:00 v deň ukončenia pobytu

Strata kľúčov

Vzhľadom na stále sa opakujúce problémy so stratou kľúčov sme museli zaviesť pravidlo spoplatnenia v prípade straty, nakoľko každa sada kľúčov obsahuje kľúče tak od vchodových dverí ako aj kľúč od samotného apartmánu či izby. V prípade straty sme nútení (naozaj nerád) učtovať 50Euro a to najmä ako náklady spojené s výmenou tzv. „fabky“ vo viacerých dverách. Prosíme preto všetkých hosti o dôslednosť a zároveň ďakujeme za pochopenie.

Wellness *dôležité*

Cena wellness balíčka je 10Euro/osoba/3 hodiny. Objednanie wellness je možné aj na mieste, ideálne deň vopred. Nakoľko nie je prakticky možná kontrola osôb vstupujúcich do wellness cena platí pre počet všetkých osôb danej skupiny t.j. napr. ste skupina ubytovaných 6 osôb a rozhodnete sa sprístupniť wellness zónu – cena bude 60Euro/3 hodiny v čase medzi 14:00 – 19:30. Početnejšie skupiny – možnosť dohodnúť výhodejšiu cenu vopred.
Prosíme hostí o rešpektovanie daného pravidla a nedohadovaní rôznych kombinacii počtu osôb a zliav na mieste. Zľavy na mieste nie su možné. Rovnako prosíme o rešpektovanie času max. do 19:30.Ďakujeme za pochopenie.
Close Menu